Gegevensbeschermingsverklaring

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons! Daarom willen wij u met de onderstaande informatie uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die automatisch worden verzameld wanneer u gebruik maakt van ons internetaanbod. 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming geeft u graag informatie of suggesties op het gebied van de gegevensbescherming:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
E-mail: datasecurity@dieseltechnic.com
Tel: +49 4273 89-0

Onderwerp van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle diensten die onder de domeinen www.dieseltechnic.com, dt-spareparts.com, siegel-automotive.com, partnerportal.dieseltechnic.com, premiumshop.dt-spareparts.com worden aangeboden, alsmede voor de daarmee samenhangende subdomeinen en diensten . Indien niet anders vermeld wordt, regelt deze gegevensbeschermingsverklaring uitsluitend hoe DIESEL TECHNIC SE met uw persoonsgegevens omgaat.  Als u gebruik maakt van diensten van derden, dan gelden uitsluitend de gegevensbeschermingsvoorwaarden van deze derden. DIESEL TECHNIC SE controleert de gegevensbeschermingsvoorwaarden van derden niet.

Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is DIESEL TECHNIC SE, t.a.v.: Functionaris voor gegevensbescherming, Wehrmannsdamm 5-9, 27245 Kirchdorf/Duitsland, datasecurity@dieseltechnic.com.

Soort en omvang van de verzamelde gegevens

In principe kunt u onze internetpagina’s oproepen zonder ons persoonsgegevens mee te delen.  U kunt te allen tijde zelf kiezen of u ons uw gegevens wilt meedelen.  Als u contact met ons opneemt via onze internetpagina‘s (bijv. catalogus- of inlogaanvragen), bestellingen opgeeft via het Partner Portal of gebruik maakt van andere diensten , hebben wij daarvoor uw persoonsgegevens nodig. Deze gegevens zijn uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw factuurgegevens. Aanvullende gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. 


Bij een bezoek aan onze website geeft uw internetbrowser standaard gegevens door aan onze webserver.  Daarbij gaat het onder andere over de datum en de duur van uw bezoek, het browsertype, uw landcode en taalinstellingen. Verder wordt informatie doorgegeven over de website van waaruit u ons bezoekt en de internetpagina's die u bij ons bekijkt. Deze gegevens worden uitsluitend anoniem opgeslagen en worden op geen enkel moment toegewezen aan een bepaalde persoon. 

Gebruik van uw gegevens

Wij maken u erop attent dat wij persoonsgegevens die via onze website zijn verzameld uitsluitend gebruiken en verwerken voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder in overeenstemming met de AVG. 

Als u ons een contactaanvraag hebt gestuurd en uw gegevens daarbij aan ons heeft doorgegeven, dan gebruiken wij uw gegevens voor de verwerking en behandeling van uw aanvraag, voor zover dit hiervoor nodig is conform artikel 6, punt f) van de AVG. 

Als u een bestelling of aanvraag hebt ingediend via ons Partner Portal, dan gebruiken wij uw gegevens conform artikel 6, punt b) van de AVG voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling of aanvraag. 

De gegevens en informatie die uw internetbrowser automatisch verzendt, worden door ons uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor statistische doeleinden met betrekking tot gebruikersanalyse en gebruikersgedrag. De regelmatige evaluatie van de toegangsstatistieken op de internetpagina's geeft ons een beeld van de chronologische ontwikkeling van de bezoekersresonantie en het variërende succes van ons online aanbod.  Op deze analyses baseren wij onder andere de verdere ontwikkeling van de online diensten en plannen wij nieuwe of verbeterde strategieën.   Deze informatie wordt gescheiden van de door u toegezonden gegevens opgeslagen. Het is niet mogelijk om deze gegevens toe te wijzen aan individuele personen. Wij stellen ook geen gebruikersprofielen op.   Uw IP-adres wordt uitsluitend opgeslagen in verkorte vorm en onmiddellijk verwijderd. 

Als wij uw gegevens willen gebruiken voor een doeleinde waarvoor volgens artikel 6, punt a) van de AVG uw toestemming vereist is, dan vragen wij u in dat geval uitdrukkelijk om uw toestemming.   Verleende toestemming kan te allen tijde, voor de toekomst, worden ingetrokken.  Indien de toestemming binnen het kader van ons internetaanbod elektronisch gegeven wordt, nemen wij de wettelijke informatie- en protocolvoorschriften in acht.  


Uw persoonsgegevens zijn onderworpen aan de speciale bescherming van de privacywetten, die wij in acht nemen door middel van technische en organisatorische maatregelen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op speciaal beschermde computers. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt en opslagen voor het doeleinde waarvoor u ons deze gegevens beschikbaar hebt gesteld. 

Onze medewerkers zijn toegewijd aan gegevensbescherming. 

Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website onze nieuwsbrief te bestellen. De nieuwsbrief wordt verstuurd op basis van Art. 6 (1)(a) GDPR via "MailChimp", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven door de Amerikaanse leverancier Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS.

De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief en ook hun andere gegevens die in het kader van dit bericht worden beschreven, worden opgeslagen op de MailChimp-servers in de Verenigde Staten.  MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te versturen en te analyseren.  Bovendien kan MailChimp deze gegevens gebruiken om haar eigen service volgens haar eigen informatie te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrief, of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn.  MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbrief-ontvangers echter niet om zelf naar hen te schrijven, noch geeft het de gegevens door aan derden.

We vertrouwen op de betrouwbaarheid en de IT- en gegevensbeveiliging van MailChimp.  MailChimp is gecertificeerd op grond van de VS-EU-gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" en verbindt zich er daarom toe te voldoen aan de EU-gegevensbeschermingsvereisten.  Bovendien hebben we een "Data Processing Agreement" gesloten met MailChimp.  Dit is een contract waarin MailChimp zich verplicht om de gegevens van onze gebruikers te beschermen, de gegevens namens ons te verwerken in overeenstemming met de gegevensbeschermingsbepalingen van de overeenkomst en in het bijzonder de gegevens niet aan derden door te geven. 

Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden. Bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar marketing@dieseltechnic.com of via de afmeldingslink die u in elke nieuwsbrief terugvindt.

Aanbevelingen

Als u over een klantenaccount en gepersonaliseerde toegangsgegevens tot het Partner Portal beschikt, slaan wij op welke artikelen u hebt gezocht en bij ons hebt aangevraagd of besteld, maar ook welke artikelen u niet hebt gekocht of aangevraagd.  We gebruiken deze informatie om ons productassortiment voortdurend te optimaliseren en om u uw toekomstige aankopen te vergemakkelijken.  Wij slaan deze gegevens echter alleen op en gebruiken deze alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming conform artikel 6, punt a) van de AVG, die wij u bij de registratie toesturen. 

Natuurlijk kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door een bericht per post of e-mail te sturen aan:

DIESEL TECHNIC SE
T.a.v.: Functionaris voor gegevensbescherming
Wehrmannsdamm 5-9
27245 Kirchdorf/Duitsland
E-mail: datasecurity@dieseltechnic.com
Tel.: +49 4273 89-0

Opmerking: Zonder uw toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens kunnen de online services niet worden gebruikt. Alle aanvragen en bestellingen dienen op de conventionele manier (telefoon/e-mail) gedaan te worden.  

Cookies

Bij het bezoek aan onze website maken wij soms gebruik van cookies (kleine tekstbestanden) die naar uw computer worden verzonden en door uw browser worden opgeslagen.  Deze dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijk, effectief en veilig te maken.  De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessiecookies". Deze worden automatisch gereset aan het einde van uw bezoek, zodra u uitlogt. Als u de sessie beëindigt door uw browser te sluiten, blijft het cookie een tijd behouden en wordt het ofwel overschreven of door de client gewist.  Onze cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. De opslag van cookies op uw computer kan door de daarvoor bedoelde instellingen van uw internetbrowser verhinderd worden. Houd er echter rekening mee dat de functionaliteit en het functiebereik van onze service hierdoor beperkt kunnen worden.  Cookies worden door ons alleen gebruikt voor de verificatie van inputgegevens van gebruikers en voor authenticatie - en veiligheidsdoeleinden.  Er worden geen gegevensstatistieken opgesteld.  

Doorgeven van gegevens

Voor de uitlevering van producten werken we gedeeltelijk met distributiepartners.  Na het invoeren van uw contactgegevens wordt gecontroleerd wie verantwoordelijk is voor u.  Als wij niet direct verantwoordelijk zijn en een distributiepartner u zal ondersteunen, informeren wij u onmiddellijk over zijn contactgegevens.  Bovendien zullen wij onze distributiepartner hiervan op de hoogte brengen en de door u verstrekte gegevens doorgeven, voor zover dit volgens artikel 6, punt b) van de AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of de levering van de producten. 
Als u wenst dat uw gegevens niet door worden gegeven aan de betreffende distributiepartner, deel ons dit dan mee in het bericht bij de aanvraag. 
Als DIESEL TECHNIC SE, een door DIESEL TECHNIC SE als meerderheidsdeelneming geleide onderneming, individuele dochtermaatschappijen of ondernemingsdivisies verkocht worden, dan worden uw klantgegevens in de regel samen met het over te dragen deel van de onderneming overgedragen.  Uiteraard zijn uw gegevens ook dan onderhevig aan deze gegevensbeschermingsverklaring en de van toepassing zijnde wetten op persoonsregistraties. 

Google Analytics

Voor het vraaggericht ontwerpen van onze online diensten maken wij met behulp van Google Analytics pseudonieme gebruikersprofielen aan. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en door ons kunnen worden gelezen. Op deze manier kunnen we terugkerende bezoekers herkennen en tellen. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG en sectie 15, lid 3 van de Duitse Telemediawet (TMG) en om te weten hoe vaak verschillende gebruikers onze websites hebben bezocht.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat wij anonimisering van het IP-adres op deze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres eerst door Google verkort in lidstaten van de Europese Unie. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht (een passend niveau van gegevensbescherming is beschikbaar overeenkomstig artikel 45, lid 1 van de AVG via Google's deelname aan het privacyschild) en pas daar verkort. We hebben ook een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Inc (USA) in overeenstemming met artikel 28 van de AVG. Google gebruikt daarom alle informatie uitsluitend om het gebruik van onze website voor ons te analyseren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Gebruik een van de volgende opties:

1.)    U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de betreffende instellingen te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. 

2.)    U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat deze gegevens door Google verwerkt worden door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). 

3.)    U kunt gegevensverzameling door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website permanent verhindert: Klik hier om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Google Analytics

YouTube-video's

Op onze website zijn YouTube-video's geïntegreerd via iFrame. Dat wil zeggen dat het mogelijk is om video's, die in werkelijkheid op het YouTube-platform opgeslagen zijn, direct via de website af te spelen . Dit resulteert in een gegevensuitwisseling met de provider YouTube. YouTube maakt gebruik van cookies die behoren tot het advertentienetwerk van het bedrijf en verzamelt informatie over uw bezoek aan de website (Google DoubleClick cookie). Bij het integreren van de video's hebben we de uitgebreide databeschermingsmodus van YouTube geactiveerd om de gegevensuitwisseling, in ieder geval bij een bezoek aan de website, zo beperkt mogelijk te houden. We hebben echter nog steeds geen precieze invloed op het exacte doel en de omvang van de gegevensverwerking. Als u de hoeveelheid verzonden gegevens zo beperkt mogelijk wilt houden, dan raden wij u aan geen YouTube-video op deze website te starten. Bekijk het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over privacy op YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Shariff-oplossing met betrekking tot Datastromen naar socialemediakanalen

Op onze site wordt het c't project Shariff gebruikt om uw privacy voor de socialemediaknoppen te beschermen. Met Shariff kunt u sociale media gebruiken zonder uw privacy in gevaar te brengen. Shariff vervangt de gebruikelijke deelknoppen op sociale netwerken en beschermt uw surfgedrag tegen nieuwsgierige ogen. Een enkele klik op de knop is echter voldoende om informatie met anderen te delen. Achtergrond: De wijdverbreide deelknoppen vormen een aanzienlijk gegevensbeschermingsprobleem omdat deze onopgemerkt contact tot stand brengen met de servers van de sociale netwerken. Facebook stuurt bijvoorbeeld het aantal "vind-ik-leuks" direct naar de browser van de bezoeker en registreert het individuele surfgedrag. 
Shariff doet hier dienst als tussenschakel: In plaats van de browser, vraagt onze server het aantal "vind-ik-leuks" - en dit slechts een keer per minuut om het verkeer binnen de perken te houden. De bezoeker blijft anoniem. Ook zijn de getoonde pictogrammen direct afkomstig van onze server, zodat er geen gegevens aan de ontwikkelaars van Shariff worden doorgegeven. 

Wissen van gegevens

Als uw gegevens niet meer vereist zijn voor de voornoemde doeleinden, dan worden deze gewist. Als gegevens om belastingtechnische redenen bewaard moeten blijven, dan worden deze geblokkeerd. Deze zijn dan niet meer beschikbaar voor verder gebruik. 

Uw rechten als gebruiker

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens verleent de AVG u als gebruiker van de website bepaalde rechten, die u te allen tijde kunt doen gelden door een bericht per post of e-mail te sturen:

DIESEL TECHNIC SE
T.a.v.: Functionaris voor gegevensbescherming
Wehrmannsdamm 5-9
27245 Kirchdorf/Duitsland
E-mail: datasecurity@dieseltechnic.com
Tel.: +49 4273 89-0

1. Recht van inzage (artikel 15 AVG): 
U hebt het recht om een bevestiging te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. In dat geval hebt u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en tot de informatie vermeld in artikel 15 van de AVG. 

2. Recht op rectificatie en wissing (artikels 16 en 17 AVG): 
U hebt het recht om onmiddellijk om de verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te vragen en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. 
U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd als een van de redenen vermeld in artikel 17 van de AVG van toepassing is. Bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden. 

3. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG): 
U hebt het recht om voor de duur van het onderzoek een beperking van de verwerking aan te vragen als aan één van de voorwaarden van artikel 18 van de AVG is voldaan. Bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking. 

4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG): 
In bepaalde gevallen, die beschreven worden in artikel 20 van de AVG, hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te vragen.  

5. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG): 
Als de gegevens verzameld worden op grond van artikel 6, lid 1, punt f) (voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen), dan hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

6. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig artikel 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Het recht van beroep kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u verblijft, uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan. In de deelstaat Nedersaksen is dit: De Commissaris voor Gegevensbescherming van Nedersaksen, Barbara Thiel, Prinzenstrasse 5, 30159 Hanover, Duitsland.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming geeft u graag informatie of suggesties op het gebied van de gegevensbescherming:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
E-mail: datasecurity@dieseltechnic.com
Tel: +49 4273 89-0